HOT LINE

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
tel. 603827898
email: info@lezeckavystroj.cz

 
 

BOZP - školení výškové práce

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění stanovuje, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanců, a že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§ 106 ZP).
  • Dále zákoník práce ukládá povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
  • Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.